A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Szociális alapfeladatok ellátása

Teljes ellátású közvilágítás

A közvilágítás aktív berendezésekre

Víziközmű-szolgáltatás

Szennyvíz üzemeltetés